KEKURANGAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN

Kepada Yth : Ketua Tim Riset Pemula

1. Yogi Ramadhani, ST, M.Eng.

2. A.Adhe Noor Patria Santhika H, ST, MT

3. Hartono, S.Si., M.Si.

4. Drs. Muhammad Arifin Mukti, M.Si.

5. Alisa Tri Nawarini

6. Etik Wukir Tini, SP, MP

7. Drs. Eling Purwanto Jati, M.Si.

8. Drs. Sukirman, M.Si., Ak.

9. Rosi Widarawati, SP, MP

10. Suroto, S.Si., M.Si.

11. Erna Kusuma Wati, SKM, M.Si.

12. Endang Triyanto, S.Kep., Ns., M.Kep.

13. Dra. Siti Rukayah, M.Si.

14. Ir. Nur Hidayat, M.Si.

15. Sulyana Dadan, S.Sos., MA

16. Muhamad Zaenuri Syamsu Hidayat,

17. Agnes Fitria Widiyanto, SKM,M.Sc.

18. Muhammad Ahsanu, S.Pd., M.Sc.

19. Drs. Chriswanto Wibowo

20. Raden Pujo Handoyo, SS, M.Hum.

21. Lusi Suwandari, M.Si.

22. Irma Suryahani, M.Sc.

23. Drs. Syaiful Azhar, M.Si.

Dimohon untuk segera menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Riset Pemula Tahap 1 (70%) dilampiri dengan bukti-bukti transaksi yang ada guna kelengkapan pencairan dana Tahap 2 (30%). Penyerahan Laporan Penggunaan Dana Riset Pemula selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 13 September 2013 pukul 15.00 WIB dil LPPM Unsoed.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

FORM LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

FORM LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN